Omsetning

11 MDSEK

Adm.dir.

Niklas Stenberg

Datterselskap

130

Antall ansatte

3000

DETTE ER ADDTECH

Fremgangsrike oppstartsbedrifter i stor skala

Addtech består av ca. 130 selvstendige datterselskaper. Det betyr at beslutninger om selskapenes virksomhet gjøres med nærhet til markedsområdet. Addtech kombinerer det lille selskapets fleksibilitet, personlighet og effektivitet med det store selskapets ressurser, nettverk og langsiktighet.

Organisasjon

Ansvar som gir frihet

Addtech har sterke verdier og tydelige strategier, basert på en felles vilje til å ta personlig ansvar og ha respekt for individet. Vi mener at frihet under ansvar er den beste måten å drive en mangfoldig virksomhet på. Våre kjerneverdier er enkelhet, effektivitet, endring, ansvar og frihet, og disse former virksomheten i det daglige arbeidet.

Kjerneverdier

En kobling mellom produsenter og leverandører

Addtech tilbyr høyteknologiske produkter og løsninger til industriselskaper og kunder innen infrastruktur. Ved å hjelpe kundene med å utvikle bedre sluttprodukter og senke kundens produksjonskostnader, tilfører Addtech både teknisk og økonomisk merverdi.

Forretningsidé

Ledende innen verdiskapende teknikkhandel

Addtechs visjon er å være ledende innen verdiskapende teknikkhandel i Nord-Europa. Det innebærer at våre kunder, leverandører og medarbeidere, skal oppfatte oss som den mest kompetente og langsiktige samarbeidspartneren. Addtechs finansielle mål er å skape resultattilvekst i kombinasjon med lønnsomhet.

Mål & strategier

Vi søker selskaper vi kan beholde og utvikle

Oppkjøp er en viktig del av Addtech forretningsidé. Vi er alltid på jakt etter gründere og teknikkhandelsselskaper, som kan forsterke eksisterende virksomheter eller bidra med nye produkt- eller markedssegmenter der det er muligheter for å ta ledende posisjoner. Vi kjøper selskaper for å beholde dem og videreutvikle dem på lang sikt.

Oppkjøp