Automation
omsetter ca.

2,4 MDSEK

Components
omsetter ca.

2,0 MDSEK

Energy

omsetter ca.

2,4 MDSEK

Industrial Process omsetter ca.

3,2 MDSEK

Power Solutions omsetter ca.

1,6 MDSEK

VÅRE VIRKSOMHETER

Addtech består av ca. 130 selskaper. Addtech arbeider aktivt med å utnytte organisasjonen så effektivt som mulig, og selskapene samarbeider i ulik grad med søsterselskapene. Virksomheten er organisert i følgende fem virksomhetsområder. Les mer om våre virksomhetsenheter under de respektive virksomhetsområdene.

AUTOMATION

Automation markedsfører og selger intelligente løsninger, delsystemer og komponenter til bl.a. industriell automasjon og infrastruktur, f.eks. løsninger for robotikk, styresystemer, sensorer, industrielle nettverk og kommunikasjonsnett.  

Automation

COMPONENTS

Components markedsfører og selger komponenter og delsystemer innen mekanikk, elektromekanikk, hydraulikk og elektronikk samt autmasjonsløsninger. Kundene er hovedsakelig innen nordisk produksjonsindustri.

Components

ENERGY

Energy markedsfører og selger produkter for overføring og distribusjon av elektrisk kraft, og produkter innen el-sikkerhet, el-installasjoner og koblingsteknikk. Kundene er hovedsakelig innen energi- og elinstallasjonsmarkedet via regulatoriske ledd og elgrossister.

Energy

INDUSTRIAL PROCESS

Industrial Process markedsfører og selger løsninger, delsystemer og komponenter, ofte under eget varemerke, som bidrar til å optimalisere industrielle prosesser og systemer. Kundene finnes hovedsakelig innen nordeuropeisk produksjonsindustri.

Industrial Process

POWER SOLUTIONS

Power Solutions utvikler, markedsfører og selger komponenter og systemløsninger, som sikrer strømtilførsel samt styring og kontroll av energistrøm eller -bevegelse, til for eksempel batteriløsninger og produkter som brukes i samspillet mellom menneske og maskin. Kundene finnes hovedsakelig innen spesialkjøretøy, telekommunikasjon, miljø- og medisinsk teknologi. Virksomheten har sterke egne merkevarer, samt nisjeproduksjon.

Power Solutions